Szkoła wielozawodowa

 

Zapraszamy do kształcenia ponadgimnazjalnego w klasie wielozawodowej

NOWOŚĆ ! Kształcenie w wybranym przez ucznia zawodzie !

Kształcimy we wszystkich zawodach!

 

:: pobierz ulotkę informacyjną

 

Nauka w naszej szkole wielozawodowej będzie trwała 3 lata. Najistotniejszą różnicą w porównaniu do klasycznej szkoły zawodowej jest wybór zawodu przez ucznia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W tym zakresie zapewniamy wsparcie naszego doradcy zawodowego.

 

Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach. W szkole uczniowie uczestniczą wlekcjach z przedmiotów ogólnych, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę.

 

Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących. Kontakt z pracodawcą od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę lub umożliwi pozostanie na danym stanowisku pracy w przyszłości.

 

Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

 

Osobom z deficytem wzroku oraz niewidomym szczególnie polecamy zawody:

kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, ślusarz.

 

Zapraszamy do przejrzenia prezentacji o zawodzie KUCHARZ, przygotowanych przez naszych wychowanków kształcących się na tym kierunku: prezentacja

 

KONTAKT:

tel: 32 241 49 62, email: t.zak@soswchorzow.pl

SOSW Chorzów, Hajducka 22, 41-500 Chorzów