Kalendarz roku szkolnego

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.

Zakończenie 1 semestru w klasach 4 technikum: 21 grudnia 2018;

Zakończenie semestru w pozostałych klasach: 25 stycznia 2019;

Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019 r.:

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w technikach: 26 kwietnia 2019 r.

w pozostałych klasach: 21 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 

Wszystkie szkoły :

2 listopada 2018 r.

2,3,4 stycznia 2019 r.

29 i 30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 

Praktyki zawodowe :

Klasy 2TA, 3TMiF - 6 maja - 1 czerwca 2019 r. 

Klasy 3TA - piątki 

 

 

Egzamin maturalny: (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin maturalny

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin zawodowy

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

© SOSW Chorzów 2008 - 2015