Kalendarz roku szkolnego

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.

Zakończenie 1 semestru w klasach 4 technikum: 22 grudnia 2021;

Zakończenie semestru w pozostałych klasach: 11 lutego 2022;

Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r.:

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w technikach: 24 kwietnia 2022 r.

w pozostałych klasach: 24 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 

Wszystkie szkoły :

12 listopada 2021 r.

20 stycznia 2022 r. - egzamin zawodowy pisemny

02 maja 2022 r. - poniedziałek

17 czerwca 2022 r. - piątek po Bożym Ciele

 

Praktyki zawodowe :

Klasy 2TA, 3TMiF - do ustalenia 

Klasy 3TA - do ustalenia 

 

 

Egzamin maturalny: (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin maturalny

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin zawodowy

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

 

Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.