Zamówienia publiczne


Chorzów, dnia 21.09.2021 r.

Ogłoszenie czwartego przetargu pn:

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniach (2021.12.09)

 

Informacja z otwarcia ofert (2021.10.21)

Informacja o środkach (2021.10.21)

Pytania i odpowiedzi (2021.10.18)

Pytania i odpowiedzi (2021.10.12)

:: załącznik - aktualizacja Projektu (2021.10.12)

:: załącznik - przedmiar robót - aktualizacja (rewizja 02 z dnia 2021.10.08)

Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia (2021.10.12)

 

Pytania i odpowiedzi (2021.10.08)

:: załącznik - Aktualizacja Projektu (2021.10.08)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2021.10.08)

 

Pytania i odpowiedzi (2021.09.30)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2021.09.30)

Ogłoszenie o przetargu   (dokument PDF)
SWZ   (dokument DOC)
Załącznik 1   (dokument DOC)
Załącznik 2   (dokument DOC)
Załącznik 3   (dokument DOC)
Załącznik 4   (dokument DOC)
Załącznik 5   (dokument DOC)
Załącznik 6   (dokument DOC)
Załącznik 7 - Przedmiar robót   (dokument PDF)
Załącznik 8 - STWiOR   (pakiet ZIP)
Załącznik 9 - Projekt   (pakiet ZIP)
Załącznik 10 - Wzór umowy   (dokument DOC)