Lista osób zakwalifikowanych do szkół przy SOSW
dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

16 lipca 2019 r.

Technikum Administracyjne – technik tyfloinformatyk

L.p.

Nazwisko i imię

Brakujące dokumenty

Inne

1.

Piwko Kacper

Zdjęcia.

Po 8 – klasie

Język niemiecki

2.

Duda Adrianna

Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał), zaświadczenie o wynikach egzaminu (oryginał), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza medycyny pracy

Po gimnazjum

3.

Pawlica Emilia

Komplet dokumentów

Po gimnazjum

4.

Kubaszczyk Patryk

Komplet dokumentów

Po gimnazjum

 

5.

Stanuch Adrian

Komplet dokumentów

Po gimnazjum, internat

 

6.

Jaźwiec Kacper

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Po 8 – klasie, język angielski

7.

Podsiadło Krystian

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy

Po gimnazjum

 

Technikum Administracyjne – technik prac biurowych

L.p.

Nazwisko i imię

Brakujące dokumenty

Inne

 

1.

Hamczyk Julia

Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał), zaświadczenie o wynikach egzaminu (oryginał), zaświadczenie lekarza medycyny pracy, zdjęcia

Po 8 – klasie

Język angielski

2.

Grabowski Krzysztof

Komplet dokumnetów

Po gimnazjum

3.

Rutkowski Tomasz

Komplet dokumentów

Po gimnazjum

4.

Sommer Igor

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy

Po 8 – klasie

Język niemiecki

5.

Jyż Piotr

Komplet dokumentów

Po 8 – klasie, internat

6.

Mattern Dominik

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Po gimnazjum

 

 

Uwaga: Potwierdzeniem woli kandydata do uczęszczania do szkoły jest dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalisty, zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie. Dokumenty należy dostarczyć do 24.07.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Technikum Masażu i Fizykoterapii – technik masażysta

L.p.

Nazwisko i imię

Brakujące dokumenty

Inne

 

1.

Słowik Marcin

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza medycyny pracy, zdjęcia

Po 8 – klasie

Język angielski

2.

Gruszczyńska Patrycja

 

Komplet dokumentów

Po 8 – klasie

Język niemiecki

3.

Adamczewski Marcin

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Po gimnazjum

4.

Konopka  Oliwia

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy

Po 8 – klasie,

Język angielski, internat

5.

Janczar Kamil

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza medycyny pracy, zdjęcia

Po gimnazjum, internat

 

 

Szkoła Branżowa I stopnia – szkoła wielozawodowa

L.p.

Nazwisko i imię

Brakujące dokumenty

Inne

1.

Czepczor Jacek

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza medycyny pracy

Po gimnazjum, ślusarz, internat

2.

Chytrowska Nikola

Umowa o praktyczną naukę zawodu.

Po 8 – klasie, sprzedawca

3.

Świerk Maciej

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza medycyny pracy, zdjęcia

Po gimnazjum, pracownik pomocniczy ślusarza

4.

Jany Robert

Komplet dokumentów

Po gimnazjum, pracownik pomocniczy ślusarza

5.

Bazyluk Krzysztof

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarza medycyny pracy

Po gimnazjum, ślusarz, internat

 

Uwaga: Potwierdzeniem woli kandydata do uczęszczania do szkoły jest dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalisty, zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie. Dokumenty należy dostarczyć do 24.07.2019 r.

 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015