Harmonogramu z projektu "Mogę i ja" - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego - współfinansowany ze środków PFRON. Harmonogram dla Częstochowy (styczeń 2018) Harmonogram dla Chorzow (styczeń 2018)

Czytaj więcej

Wybór oferty

03.01.2018 Kategoria: Projekty unijne

 

Informacja o wyborze oferty na dostosowanie warunków sali dydaktycznej na potrzeby montażu pracowni przyrodniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie ul. Hajducka 22

Czytaj więcej

Nowa pracownia w ramach projektu unijnego

02.01.2018 Kategoria: Projekty unijne

Od dnia 1 stycznia 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: ”Rozwijanie kompetencji przyrodniczo – matematycznych w oparciu o metodę eksperymentu”

 

Czytaj więcej

Obchody Światowego dnia AIDS

04.12.2017 Kategoria: Ogólne

W tygodniu poprzedzającym obchody Światowego Dnia AIDS wychowawcy zorganizowali dla uczniów warsztaty profilaktyczne połączone z projekcjami filmów oraz pogadankami , na korytarzach pojawiły się plakaty propagujące wiedzę nt. zagrożeń, a także promowania wśród młodzieży postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych. Z kolei 1 grudnia Samorząd Szkolny zorganizował akcję „Czerwonej wstążeczki” (symbolu solidarności z osobami zakażonymi wirusem HIV, chorymi na AIDS oraz ich bliskimi), do akcji aktywnie przyłączyli się uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Ośrodka...

Czytaj więcej

Projekt aktywizowania osób niepełnosprawnych

16.11.2017 Kategoria: Ogólne

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywne osoby z niepełnosprawnościami”
Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa, poprawa sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnością wzroku, zam. na terenie woj. Śląskiego.

Czytaj więcej

 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015