Sukces Krzysztofa Grabowskiego i nauczycieli prowadzących

21.05.2021 Kategoria: Ogólne

 

Mam przyjemność przekazać wyniki konkursu w którym wziął udział Krzysiek Grabowski pod opieką Pani Joanny Buczyńskiej i Pani Patrycji Kulety.

Przygotowany projekt zajął zaszczytne 2 miejsce. Poniżej komentarz jury oraz link do filmu:

 

Miejsce 2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie'

Praca konkursowa przysporzyła trudności w ocenie ze względu na ukazanie w sposób odmienny od innych prac potrzeby muzyki, improwizacji, ruchu, tańca przy utworach Mistrza także wśród osób z zaburzeniami rozwojowymi. Jury doceniło projekt muzyczny, uwzględniający niekonwencjonalne wykorzystanie muzyki Ignacego Jana Paderewskiego do stworzenia "żywej rzeźby" zgodnej z fizjonomią ruchu i możliwościami percepcyjnymi uczniów słabowidzących, pod opieką Joanny Buczyńskiej i Patrycji Kuleta, które w pracy z osobami słabowidzącymi wykorzystały plastykę ożywioną wg założeń jednego z programów muzyki w szkole, autorstwa Emila Jaques-Dalcrozea. Zaaranżowane w przestrzeni figury ciała pozwoliły doświadczyć w sposób bezpośredni i wielonarządowy sztuki Ignacego Jana Paderewskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=a_Zv_ZQan84&feature=youtu.be

© SOSW Chorzów 2008 - 2015