• SOSW w Chorzowie

  • Serdecznie witamy na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.

   W ramach naszej Placówki działają następujące szkoły i internat:

   • 3-letnie gimnazjum przystosowane dla uczniów niewidomych i słabowidzących
   • 4-letnie Technikum Masażu i Fizykoterapii z kompleksowo wyposażonymi pracowniami, kształcące w zawodzie technik masażysta
   • 4-letnie Technikum Administracyjne z nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, kształcące w zawodzie technik prac biurowych
   • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, wielozawodowa (dowolny zawód - kształcenie zawodowe w zakładach pracy), w szkole: ślusarz - szkoła wyposażona między innymi w obrabiarkę numeryczną CNC
   • Internat wyposażony w nowoczesną pracownię multimedialną i kafejkę internetową, w których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się samodzielności i przygotowują do samodzielnego pełnienia ról społecznych


   Osobom, które posiadają już wykształcenie średnie polecamy 2-letnią Szkołę Policealną Fizykoterapii (zawód masażysta) w Chorzowie z kompleksowo wyposażonymi pracowniami, kształcącą w zawodzie technik masażysta. Szkoła umożliwia kształcenie wszystkim zainteresowanym, jednak jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia osób niewidomych oraz innymi dysfunkcjami wzroku.

   Kształceniu zawodowemu towarzyszy równolegle kompleksowa rewalidacja realizowana w postaci zajęć rehabilitacyjnych, takich jak:


   Ośrodek dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą gimnastyczną oraz nowo powstałym boiskiem wielofunkcyjnym, które powstało dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej zobacz galerię.

   W ramach organizacji czasu wolnego proponuje się zajęcia sportowe, turystyczne, muzyczne, kulturalno-oświatowe i komputerowe.

 • Aktualności

  • ''Mogę i ja'' - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego

   03.01.2018
   Kategoria: Ogólne

   Harmonogramu z projektu "Mogę i ja" - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego - współfinansowany ze środków PFRON. Harmonogram dla Częstochowy (styczeń...

   Czytaj więcej

  • Wybór oferty

   03.01.2018
   Kategoria: Projekty unijne

    

   Informacja o wyborze oferty na dostosowanie warunków sali dydaktycznej na potrzeby montażu pracowni przyrodniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie ul. Hajducka 22

   Czytaj więcej

  • Nowa pracownia w ramach projektu unijnego

   02.01.2018
   Kategoria: Projekty unijne

   Od dnia 1 stycznia 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: ”Rozwijanie kompetencji przyrodniczo – matematycznych w oparciu o metodę eksperymentu”

    

   Czytaj więcej

  • Obchody Światowego dnia AIDS

   04.12.2017
   Kategoria: Ogólne

   W tygodniu poprzedzającym obchody Światowego Dnia AIDS wychowawcy zorganizowali dla uczniów warsztaty profilaktyczne połączone z projekcjami filmów oraz pogadankami , na korytarzach pojawiły się plakaty propagujące wiedzę nt. zagrożeń, a także promowania wśród młodzieży postaw i zachowań...

   Czytaj więcej

Sponsorami naszego festynu w tym roku byli

© SOSW Chorzów 2008 - 2015